Testkriterier för DEKRA-bilrapport över begagnade bilar

Typbestämd utvärdering
För DEKRAs-bilrapport över begagnade bilar skapar vi en typbestämd, fordonsspecifik felprofil av resultaten som har samlats in under två år från bilprovningen i Tyskland. Det innebär att varje generation av en modell blir separat utvärderad. För att du ska få pålitlig information, ger vi bara siffervärden när minst 1000 fordon av en modell blivit undersökta i respektive körsträckskategori.

Utvärderingens måttstock: fordonsklassen

Vi har delat upp de utvärderade fordonen i åtta fordonsklasser och dessutom kategorin som kallas: Klassiska storsäljare

 • Specialutvärdering: Nykomlingar
 • Mini/Småbil
 • Lilla mellanklassen/golfklass
 • Mellanklass
 • Övre Mellanklass/Storbilsklass
 • Sportbil
 • SUV
 • MPV
 • LAV
 • Transportfordon/skåpbil
 • Klassiska storsäljare
 • NY: Oldtimers

Alla utvärderade fordon tilldelas en fordonsklass. Fordonsklasserna motsvarar alla de fordonstyper som finns på begagnatmarknaden – från småbilar till transportfordon. Vid utvärderingen av en fordonsmodell är det medelvärdet i respektive klass som tjänar som referensvärde. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att resultaten för en fordonsklass, till exempel småbilar, inte påverkas av felstatistiken för icke-jämförbara fordonsklasser såsom SUV:ar eller sportbilar.

Utöver den vanliga uppdelningen i fordonsklasser, erbjuder DEKRA i sin stora undersökning även tre andra klassifikationer:

Nykomlingar

I fordonsklassen ”nykomlingar” listas modeller som bara funnits på marknaden en kortare tid (max 3 år) och där minst 1000 fordon i körsträckekategorin 0 – 50 000 km undersökts. Liksom för klassen ”klassiska storsäljaren” ingår alla fordonstyper i denna klass.

För fordonen i den här klassen antar DEKRA att ägaren påverkar resultatet (till exempel genom att fordonet har fått väldigt god verkstadsservice innan det undersöks). Även speciella åtgärder från verkstäder eller tillverkare spelar in (till exempel garantiåtgärder och goodwill, att fordonet försålts begagnad eller att tillverkaren vidtagit åtgärder för att få så bra resultat som möjligt i huvudundersökningen). Därför kan resultaten i den här fordonsklassen inte riktigt jämföras med resultaten för de övriga fordonsklasserna i rapporten. Följaktligen så görs ingen ytterligare bedömning i rapporten, och enbart resultatet för den speciella utvärderingen av begagnade bilar kommer att redovisas.

För fordonen i denna klass förutsätter DEKRA att förarspecifikt inflytande (till exempel genom att fordonet har fått väldigt god verkstadsservice innan det undersöks) eller speciella åtgärder från verkstäder och tillverkare (garantiåtgärder, goodwill, försäljning av demobilar eller speciella åtgärder som tillverkaren vidtagit för att få extra bra resultat i DEKRAS stora undersökning) föreligger. Därför är resultaten i denna klass inte fullt jämförbara med resultaten för de övriga fordonsklasserna i rapporten. Följaktligen så görs ingen ytterligare bedömning i rapporten, och enbart resultatet för den speciella utvärderingen av begagnade bilar kommer att redovisas.

I nya fordonsklassen "klassiska storsäljare" hittar du ett urval av bilmodeller som inte längre tillverkas sedan en tid tillbaka, men där det trots det rullar många sådana exemplar på våra vägar. Dessa fordon har ofta ett långt fordonsliv bakom sig och kan därför inte längre konkurrera med nya, eller relativt nya begagnade bilar. I denna klass görs ingen skillnad när det gäller fordonstyper som t.ex. småbil, eller MPV.

Mätarställning istället för fordonets ålder
Fordonets tekniska tillstånd påverkas mycket mer av antalet körda kilometer, än av fordonets ålder. Därför blir de noterade felen utvärderade i tre körsträckskategorier istället för efter serviceintervallet/åldern. En utvärdering baserad på mätarställning är med andra ord mycket mer relevant för en köpare som vill informera sig om specifika fordon.

Vi har delat upp utvärderingarna i följande körsträckskategorier:

 • 0 – 50.000 km
 • 50.000 – 100.000 km
 • 100.000 – 150.000 km

Undantag görs i fordonsklasserna "klassiska storsäljare" och ”Oldtimers” som använder följande körsträckskategorier:

 • 50.000 – 100.000 km
 • 100.000 – 150.000 km
 • 150.000 – 200.000 km

Utöver detta så utvärderas fordonsklassen ”nykomlingar” enbart i en körsträckekategori:

 • 0 – 50.000 km

Specialutvärdering för begagnade bilar
Oberoende av de fel som registrerats under DEKRAs stora undersökning, tar specialutvärderingen som ligger till grund för rapporten bara hänsyn till sådana fel som hänger ihop med själva fordonets kvalitet. Fordonsfel som orsakats av ägaren, som t.ex. ombyggda bilar eller slitna däck, har uteslutits.

Vi har fördelat de fel som hittats under utvärderingarna till någon av följande testsektioner:

 • Chassi/styrning
 • Motor/miljö
 • Karosseri/ram/interiör
 • Bromssystem
 • Elektronik/belysning

För att ge en snabb överblick över hur en viss fordonsmodell har presterat i varje testsektion, har vi i 2014 års rapport introducerat en pil-symbolik. Baserat på genomsnittet i varje fordonsklass fastslås ett intervall mellan det bästa och sämsta resultatet. Detta positiva eller negativa intervall delas sedan upp i tre lika stora delar.

↑   Symbol för fordonsmodellerna vars värden ligger i topp i den bästa tredjedelen
↗  Symbol för fordonsmodellerna som ligger i den första – över genomsnittet – tredjedelen
→ Symbol för fordonsmodellerna som ligger i den andra – genomsnittliga - tredjedelen
↘  Symbol för fordonsmodellerna som ligger i den tredje – under genomsnittet – tredjedelen
↓   Symbol för fordonsmodellerna vars värden ligger i botten av den sämsta tredjedelen

Kvalitet vid första ögonkastet: DEKRA felindex (DMI)
Om det under DEKRAs stora undersökning upptäcks inte bara mindre, utan även allvarliga, fel på ett fordon kan det leda till en tidskrävande och dyr process då bilen av säkerhets- och miljöskäl inte kan få en ny miljödekal (lag i de flesta tyska städer). Komplicerade och dyra reparationer behövs ofta innan bilen får köras igen.
DEKRAs felindex ger en köpare möjlighet att innan köp få en enkel och snabb överblick över helhetsresultatet för det önskade fordonet, samt möjlighet att kunna jämföra flera intressanta fordon med varandra.

DMI räknas ut enligt följande:

DMI = värde "utan relevanta fel" – värde för "betydande fel"

Vi vill med den här lättfattliga metoden detaljgranska fordonen och träffsäkert utvärdera dem för köparen.

DMI ges som ytterligare information till varje fordon i form av en symbol och visar bilens resultat inom dess fordonsklass.

Klassificeringen baseras på DMI-värdena i respektive fordonsklass och körsträckekategori och visas med 5 symboler:

++  de bästa 10% av fordonen baserat på DMI för fordon i klassen
+    de 20% av fordonen som ligger över genomsnittet
o    de 40% av fordonen som ligger i genomsnittet
-     de 20% av fordonen som ligger under genomsnittet
--    de sämsta 10% av fordonen