Raport DEKRA: ocena samochodów używanych

Dokładna analiza pojazdów
W celu sporządzenia raportu DEKRA dotyczącego samochodów używanych opracowujemy dokładną charakterystykę usterkowości dla danego modelu pojazdu na podstawie wszystkich dostępnych danych zebranych w ciągu dwóch lat w trakcie przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych w Niemczech. Oznacza to, że każda edycja danego modelu jest analizowana osobno. Aby uzyskane informacje były wiarygodne, wartości liczbowe nadajemy tylko wtedy, gdy w danym zakresie przebiegu zbadanych zostało co najmniej 1000 pojazdów danego modelu.

Skala oceny: Klasa pojazdu

Analiza obejmowała pojazdy z dziewięciu klas, uzupełnione o trzy analizy specjalne:

Klasy pojazdów

 • Mini/małolitrażowe
 • Klasa kompakt
 • Klasa średnia
 • Wyższa klasa średnia/wyższa klasa
 • Sportowe
 • Terenowe
 • Vany
 • Małe transportery
 • Transportery

Analizy specjalne

 • Nowe w zestawieniu
 • Nieprodukowane modele
 • Samochody klasyczne

Wszystkie analizowane pojazdy są przyporządkowane do konkretnej klasy. Klasy pojazdów od małolitrażowych aż po transportery reprezentują różne rodzaje pojazdów na rynku samochodów używanych. Średnie wartości dla danej klasy są wykorzystywane do oceny każdego modelu pojazdu. Zaleta: wyniki w danej klasie pojazdów, np. samochody małolitrażowe, są niezależne od wpływu pojazdów z innych klas, które nie są z tą klasą porównywalne, np. aut terenowych lub sportowych.

W uzupełnieniu do standardowego zakresu raportu samochodów używanych, raport DEKRA zawierający analizy specjalne, dostarcza również informacji dotyczących trzech określonych obszarów:

Nowe w zestawieniu

W analizie specjalnej „tego działu” znajdują się modele, które są na rynku od niedawna (maks. 3 lata) i z których zbadano co najmniej po 1000 pojazdów w zakresie przebiegu 0 - 50 000 km. Podobnie jak w przypadku, pojazdów nieprodukowanych jak i klasyków nie dokonywano tutaj rozróżnienia według rodzajów pojazdów.

W przypadku tych pojazdów DEKRA zakłada szczególny wpływ właścicieli (np. pojazdy są oddawane do serwisowania głównie do warsztatów) i szczególne działania warsztatów i producentów (gwarancja, dodatkowe bezpłatne świadczenia, sprzedaż samochodów używanych, promocje producenta w celu uzyskania jak najlepszych wynikach podczas przeglądów, ...). Dlatego wyniki analizy specjalnej są uważane za nieporównywalne w rzeczywistości do wyników innych klas przedstawionych w raporcie. Stąd nie następuje dokładniejsza ocena w raporcie i przedstawione są jedynie wyniki badań ze specjalnej oceny dla samochodów używanych.

Nieprodukowane modele

W analizie specjalnej tej grupy znaleźć można wybór modeli pojazdów, które od dłuższego czasu nie są już produkowane, ale mimo to można je znaleźć w dużych ilościach na naszych drogach. Pojazdy te mają już za sobą burzliwy okres użytkowania i dlatego nie są już konkurencją dla nowych lub nowocześniejszych samochodów używanych.
W tej analizie nie ma rozróżnienia według rodzaju pojazdu, na przykład małolitrażowy, van.

Samochody klasyczne

W tej sekcji, w analizie specjalnej analizowane są modele, które mają co najmniej 30 lat. Pojazdy te lata swojej świetności mają już za sobą, ale są zadbane. W tej klasie nie jest dokonywane rozróżnienie według rodzaju pojazdu, np. małolitrażowy, van.

Przebieg zamiast wieku pojazdu
Wykryte usterki są analizowane według trzech zakresów przebiegu, a nie według okresów obowiązkowych przeglądów technicznych, ponieważ stan techniczny pojazdu znacznie bardziej zależy od ilości przejechanych kilometrów, niż od wieku. Analiza według przebiegu jest więc bardziej skierowana na potrzeby zainteresowanych osób, które chciałyby przede wszystkim otrzymać informacje na temat specyfiki danego pojazdu.

Analizy wykonywaliśmy dla trzech zakresów przebiegu:

 • 0 – 50 000 km
 • 50 000 – 100 000 km
 • 100 000 – 150 000 km
 • NOWOŚĆ 2018: 150.000 – 200.000 km

W odróżnieniu od tego, w analizach specjalnych dla grupy modeli nieprodukowanych oraz samochodów klasycznych analizowane są następujące zakresy przebiegu:

 • 50 000 – 100 000 km
 • 100 000 – 150 000 km
 • 150 000 – 200 000 km
 • NOWOŚĆ 2018: 200.000 – 250.000 km

Analiza specjalna dla pojazdów z sekcji „nowe w zestawieniu” jest wykonywana w następującym zakresie przebiegu:

 • 0 – 50 000 km

Pojazdy używane – analiza specjalna
Niezależnie od wszystkich usterek stwierdzonych podczas,okresowego badania technicznego ocena specjalna służąca za podstawę dla raportu uwzględnia przede wszystkim usterki (istotne usterki) związane z jakością pojazdu. Usterki, które są raczej spowodowane przez właściciela, jak np. zmiany w pojeździe lub zużyte opony, nie są uwzględniane.

Analizy wykonywaliśmy dla następujących podzespołów:

 • Podwozie/układ kierowniczy
 • Silnik/spaliny
 • Karoseria/rama/wnętrze
 • Układ hamulcowy
 • Instalacja elektryczna/elektronika/oświetlenie

NOWOŚĆ: Aby szybko zorientować się w wyniku konkretnego modelu pojazdu pod względem podzespołów wprowadziliśmy symbole ze strzałkami. Wychodząc od wartości średniej danej klasy pojazdu określa się obszar do najlepszej i najgorszej wartości. Ten pozytywny wzgl. negatywny przedział zostaje za każdym razem podzielony na trzy obszary tej samej wielkości.

↑   Symbol modeli pojazdów znajdujących się w 3 najlepiej ocenionych
↗  Symbol modeli pojazdów znajdujących się w 3 wartości ponadprzeciętnych
→ Symbol modeli pojazdów znajdujących się w 3 wartości przeciętnej
↘  Symbol modeli pojazdów znajdujących się już w 3 wartości poniżej przeciętnej
↓   Symbol modeli pojazdów znajdujących się w 3 najgorszych wartości poniżej przeciętnej

Jakość w skrócie: wskaźnik usterkowości DEKRA (DMI)
Jeśli w trakcie przeglądu w pojeździe wykryte zostaną nie tylko drobne, ale też poważne usterki, często pociąga to za sobą dodatkowy czas i koszty, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo lub ochronę środowiska pojazd nie może otrzymać dopuszczenia do ruchu. Często przed ponownym zgłoszeniem muszą być wykonane czasochłonne i drogie naprawy. Wskaźnik usterkowości DEKRA daje osobom zainteresowanym możliwość szybkiego i prostego zorientowania się przed zakupem o całościowym wyniku interesującego pojazdu lub porównania kilku interesujących pojazdów.

Wskaźnik DMI oblicza się tak:

DMI = wartość „bez istotnych usterek“ – wartość „poważnych usterek“

Za pomocą tego prostego wskaźnika chcemy jeszcze trafniej ocenić pojazdy dla osób zainteresowanych.

Wskaźnik DMI jest wyświetlany jako dodatkowa informacja w formie symbolu dla każdego pojazdu i informuje o tym, jak wypadł ten pojazd w swojej klasie.

Klasyfikacja na podstawie wartości DMI w obrębie danej klasy pojazdu i w przynależnym zakresie przebiegu jest przedstawiana za pomocą pięciu symboli oceny:

++  10% najlepszych pojazdów na podstawie indeksu DMI dla pojazdów w danej klasie
+    20% ponadprzeciętnych pojazdów
o    40% przeciętnych pojazdów
-     20% pojazdów poniżej przeciętnej
--    10% najgorszych pojazdów

Wyłonienie zwycięzcy w raporcie samochodów używanych DEKRA

W oparciu o wyniki w dziewięciu klasach pojazdów w raporcie samochodów używanych DEKRA przyznano następujące tytuły:

 • „Zwycięzca w swojej klasie”
 • „Najlepszy we wszystkich klasach”

Wyłonienie zwycięzcy w zestawieniu „Zwycięzca w swojej klasie”
Zwycięzcą w tej kategorii może zostać tylko jeden model reprezentowany przez minimum 1000 pojazdów w trzech zakresach przebiegu od 0 do 150 000 km. Za najlepszy w danej klasie zostaje uznany samochód z najlepszym wskaźnikiem wartości średniej DMI w tych trzech zakresach przebiegu.

Wyłonienie zwycięzcy w zestawieniu „Najlepszy we wszystkich klasach”
Zwycięzca w klasie pojazdów z najlepszym wskaźnikiem wartości średniej DMI dodatkowo otrzyma tytuł „Najlepszy we wszystkich klasach”.