Stopka i wyłączenie odpowiedzialności

Stopka

DEKRA e.V.

Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon +49.711.7861-0
Telefax +49.711.7861-2240
info(at)dekra.com

Zarząd

Stefan Kölbl (prezes)
Thomas Müllerschön

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
Nr VR 2265

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:

DEKRA e.V.
Dział Komunikacji i Marketingu
Stephan Heigl

Wyłączenie odpowiedzialności:

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. DEKRA udostępnia informacje bez żadnej gwarancji - wyrażonej czy domyślnej. Nawet przy założeniu, że podane przez nas informacje są prawdziwe, nie możemy wykluczyć błędów i nieścisłości.

DEKRA nie przywłaszcza sobie obcych treści dostępnych za pośrednictwem linków ze strony DEKRA (www.dekra.com lub innych domen DEKRA) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. W szczególności DEKRA nie ma obowiązku sprawdzania tych wiadomości. DEKRA wyraźnie dystansuje się od informacji, które naruszają obowiązujące prawo i dobre obyczaje.

DEKRA SE

Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon +49.711.7861-0
Faks +49.711.7861-2240
info(at)dekra.com

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Thomas Pleines

Osoba upoważniona do reprezentowania Zarządu:

Stefan Kölbl (prezes)
Thomas Müllerschön
Clemens Klinke
Ivo Rauh

NIP EU DE 185 284 497

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Stuttgarcie
Nr VR 18074

Strona internetowa firmy DEKRA jest chroniona zgodnie z prawem autorskim, prawem własności intelektualnej i innymi obowiązującymi prawami. W razie braku innych praw własności/autorskich, zawarte na tej stronie programy, zdjęcia, teksty, informacje itp. są własnością i podlegają prawom autorskim firmy DEKRA. Zabrania się jakiegokolwiek powielania, rozpowszechniania, zapisywania, wysyłania, odtwarzania i przekazywania tych treści bez pisemnej zgody firmy DEKRA. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i pomyłek.

Więcej informacji można bezpośrednio uzyskać w firmie DEKRA, Stuttgart.
Copyright © DEKRA 2018