Imprint och Disclaimer

Imprint

DEKRA e.V.

Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon +49.711.7861-0
Telefax +49.711.7861-2240
info(at)dekra.com

Styrelse

Stefan Kölbl (ordförande)
Roland Gerdon

Huvudkontor: Amtsgericht Stuttgart
VR-Nr. 2265

Webbansvarig:

DEKRA e.V.
Communications and Marketing
Stephan Heigl

Disclaimer:

All rights reserved.

Denna webbsida har sammanställts med stor omsorg. DEKRA tillhandahåller information utan garanti av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Även om vi utgår ifrån att den information vi tillhandahåller är korrekt, kan den innehålla felaktigheter.

DEKRA friskriver sig från allt ansvar för främmande innehåll på sidor som nås från DEKRAs hemsida (www.dekra.com eller någon annan DEKRA domän). DEKRA distanserar sig uttryckligen från information som bryter mot lagen eller god sed.

DEKRA SE

Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon +49.711.7861-0
Telefax +49.711.7861-2240
info(at)dekra.com

Styrelseordförande:

Thomas Pleines

Ställföreträdande styrelse:

Stefan Kölbl (ordförande)
Roland Gerdon
Clemens Klinke
Ivo Rauh

Momsregistreringsnummer: DE 185 284 497

Huvudkontor: Amtsgericht Stuttgart
HRB-Nr. 18074

DEKRAs webbsida är skyddad av upphovsrättslagar och andra relevanta lagar. Program, bilder, texter och information är DEKRAs egendom och skyddad genom copyright om inget annat anges. All reproduktion, distribution, lagring, överföring och spridning av innehållet är uttryckligen förbjudet utan skriftligt tillstånd från DEKRA. Vi reserverar oss för eventuella fel och förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar i materialet.

Ytterligare information kan erhållas direkt från DEKRA, Stuttgart

Copyright © DEKRA 2017